เตือนฉลองปีใหม่ อย่าจัดปาร์ตี้สูบ “กัญชา” ทำลายสุขภาพ ส่อผิด กม.

หมอเตือนปาร์ตี้ปีใหม่ เลี่ยงของมึนเมา บุหรี่ ไม่ใช้สารเสพติด ย้ำอย่าสูบ “กัญชา” ทำลายสุขภาพ ส่อผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเดินทางไกลท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ย้ำว่าให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาก่อนและระหว่างขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุ ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นวัยอยากรู้อยากลอง มีพฤติกรรมตามเพื่อนในการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ไฟฟ้า และใช้สารเสพติดอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ส่วนกรณีหลายฝ่ายกังวลและคาดการณ์การใช้กัญชาในเยาวชนจะเพิ่มสูงขึ้นภายหลังนโยบายปลดล็อกกัญชา จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาผู้มีปัญหาการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563-2565 พบว่า กลุ่มอายุ 18-24 ปี เป็นผู้ที่เสพกัญชา ปี 2562 ร้อยละ 6.89 ปี ปี 2563 ร้อยละ 4.85 ปี 2564 ร้อยละ 4.28 ปี 2565 ร้อยละ 3.85 จะเห็นว่ามีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่หลายฝ่ายกังวลใจ

สุขภาพ

นพ.ธงชัยกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกประกาศเรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565 ควบคุมช่อดอกกัญชา และมีประกาศกำหนดกลิ่นและควันเป็นเหตุรำคาญ จึงขอเน้นย้ำว่ากัญชาควรใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการสูบหรือใช้ในทางสันทนาการ เพราะทำให้เกิดอันตราย เช่น มึนเมา ใจสั่น เป็นพิษต้องเข้า รพ. และอาจทำให้ผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน

ด้าน นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการเลี้ยงสังสรรค์โดยมีการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด เนื่องจากมีการชักชวนจากเพื่อน และสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในการใช้สารเสพติด และกัญชาที่ยังมีความเข้าใจผิดในการนำมาใช้ ถึงแม้ในไทย กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษแล้ว แต่ควรระมัดระวังในการใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ นอกจากทางการแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีและสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้กัญชา เพราะอาจส่งผลต่อสมองและร่างกาย เช่น พัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เชาวน์ปัญญาลดลง และส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย

“ขอความร่วมมือผู้ปกครอง สังคม เครือข่ายต่างๆ ในการสอดส่องดูแลให้ความรัก รวมถึงให้ความรู้ถึงอันตรายและพิษภัยต่างๆ จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสิ่งมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีให้แก่ตนเองและคนที่รัก”