พม. เปิดแผนช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

พม. เปิดแผนช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

สังคม

จากเหตุการณ์ “กราดยิง” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดทีมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา สังกัดกรมเด็กฯ ในจังหวัดหนองบัวลำภูและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษา ปลอบขวัญแก่ผู้ปกครองเด็ก รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจของเด็กที่ประสบเหตุการณ์ ในเย็นวันนั้นทันที โดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานส่วนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้

  • ประชุมร่วมกับกรมสุขภาพจิต เพื่อวางแนวทางในการเยียวยาสภาพจิตใจ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในภาวะวิกฤติ
  • แบ่งทีมปฏิบัติการพูดคุย ปลอบประโลมใจ พร้อมแนะนำตัวเองและให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งมีผู้ปกครองโทรมาสอบถามเรื่องการรับศพไปบำเพ็ญกุศลเป็นส่วนใหญ่ และระบายความรู้สึกให้กับนักสังคมสงเคราะห์ฟัง โดยนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม พม. ได้ให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตามหลักการให้คำปรึกษา จนผู้ปกครองและครอบครัวมีความรู้สึกที่ดีขึ้น
    • ร่วมประชุมกับ ผบ.ตร. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์และแผนการให้ความช่วยเหลือ ซึ่ง พม.ได้นำเสนอเรื่องทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ที่จะร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเยียวยาสภาพจิตใจ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม.
    • ประสานหน่วยงานยุติธรรมจังหวัด โดย พม. ทำหน้าที่ประสานนัดหมายให้ญาติผู้เสียชีวิตมายื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ที่ห้องประชุม อบต.อุทัยสวรรค์ ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น.